Văn mẫu: Cảnh ngày hè

2 bài Dàn ý Phân tích bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi hay nhấtĐề bài: Dàn ý Phân tích bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi Dàn ý mẫu 1I. Mở bài- Giới thiệu về tác giả Nguyễn Trãi: Là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với sự nghiệp văn học đồ sộ.- Giới thiệu về tập thơ Quốc âm thi tập và bài thơ cảnh ngày hè: Quốc âm thi tập là tập thơ đặt nền móng cho sự mở đường
3 bài Phân tích bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi hay nhấtĐề bài: Phân tích bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi Bài văn mẫu 1     Nguyễn Trãi là một vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, ông để lại sự nghiệp sáng tác đồ sộ, bao gồm cả sáng tác chữ Hán và chữ Nôm. Ở phần nào ông cũng có những tác phẩm xuất sắc. Và Cảnh ngày hè là một trong những bài thơ nổi bật