Văn mẫu: Cáo bệnh, bảo mọi người

Đề bài: Cảm nghĩ bài thơ Cáo bệnh, bảo mọi người của Mãn Giác Thiền Sư Bài văn mẫuDÀN Ý   I. MỞ BÀI   Cáo tật thị chúng(Cáo bệnh bảo mọi người) là bài kệ duy nhất còn lại của thiền sư Mãn Giác. Theo Thiền uyển tập anh, ngày 30 tháng 11 âm lịch năm 1096, thiền sư Mãn Giác cáo bệnh và làm bài kệ này.   II. THÂN BÀI   A. QUY LUẬT BIẾN ĐỔI CỦA THIÊN NHIÊN   - Xuân qua trăm hoa rụng
Đề bài: Phân tích bài thơ Cáo bệnh, bảo mọi người của Mãn Giác Thiền Sư Bài văn mẫu   Về thời nhà Lí (1009 - 1225), Thăng Long trở thành kinh đô nước Đại Việt. Sau chiến thắng sông Cầu - Như Nguyệt (1076), nền độc lập của Tổ quốc ta được củng cố, ý thức dân tộc phát triển mạnh mẽ. Việc học hành được mở mang, Kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển khá phồn thịnh.