Văn mẫu: Hứng trở về

Đề bài: Phân tích bài thơ Hứng trở về (Quy hứng) của Nguyễn Trung Ngạn.Bài văn mẫu 1     Nguyễn Trung Ngạn (1289 – 1370) tự là Bang Trực, hiệu là Giới Hiên, người ở làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi (nay là Ân Thi, Hưng Yên), Ông là một danh thần dưới thời trần, cùng với đó là số lượng tác phẩm ông để lại, đặc biệt là "Giới hiên thi tập". Hứng trở về là một trong số những tác phẩm
Đề bài: Cảm nghĩ về bài thơ Hứng trở về của Nguyễn Trung Ngạn của Nguyễn Trung Ngạn. Bài văn mẫu   Nguyễn Trung Ngạn (1289 - 1370) đỗ Hoàng Giáp năm 16 tuổi, làm quan đến chức Thượng thư thời nhà Trần. Ông còn để lại "Giới Hiên thi tập " bằng chữ Hán.   Bài thơ "Quy hứng" được viết theo thể thất ngôn tứ tuyệt, sáng tác trong thời gian Nguyễn Trung Ngạn đi sứ sang triều nhà Nguyên,
Đề bài: Cảm nhận bài thơ Hứng trở về (Quy Hứng) của Nguyễn Trung Ngạn.Bài văn mẫu   Nguyễn Trung Ngạn (1289 – 1370) tự là Bang Trực, hiệu là Giới Hiên, người làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi (nay là Ân Thi, Hưng Yên), là một danh thần của nhà Trần, làm quan đến chức Thượng thư. Ông để lại tác phẩm Giới Hiên thi tập và nổi bật lên đó là bài thơ Quy Hứng.    Bài thơ đã thể hiện nỗi
Đề bài: Phân tích bài thơ Quy hứng (Hứng trở về) của Nguyễn Trung NgạnBài văn mẫu   Nguyễn Trung Ngạn (1289 – 1370) tự là Bang Trực, hiệu là Giới Hiên, người ở làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi (nay là Ân Thi, Hưng Yên), Ông là một danh thần dưới thời trần, cùng với đó là số lượng tác phẩm ông để lại, đặc biệt là "Giới hiên thi tập". Hứng trở về là một trong số những tác phẩm của
Đề bài: Phân tích bài thơ Hứng trở về (Quy hứng) của Nguyễn Trung Ngạn. Bài văn mẫu   Nguyễn Trung Ngạn là nhà thơ Việt Nam có nhiều thành tựu đáng kể, cả cuộc đời của ông đã phục vụ cho sự nghiệp văn chương và có những ảnh hưởng rất lớn đến nền văn học nước nhà tiêu biểu là tác phẩm Quy Hứng của Nguyễn Trung Ngạn.   Bài quy hứng của Nguyễn Trung Ngạn viết về một khung