Văn mẫu: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Đề bài: Dàn ý Phân tích Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của tác giả Nguyễn Dữ.Dàn ý mẫuI. Mở bài- Giới thiệu về tác giả Nguyễn Dữ và tập Truyền kì mạn lục: Nguyễn Dữ sống vào khoảng thế kỉ XVI. Truyền kì mạn lục là tác phẩm xuất sắc của ông ghi chép những chuyện li kì trong nhân gian.- Giới thiệu về tác phẩm “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”: Là một trong 20 truyện của
Đề bài: Phân tích bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của tác giả Nguyễn Dữ.Bài văn mẫu     Nguyễn Dữ sống khoảng thế kỉ XVI, ông là người học rộng tài cao nhưng chỉ làm quan trong một thời gian ngắn rồi lui về ở ẩn. Và cũng bắt đầu từ đó ông sưu tầm truyện dân gian và sáng tác. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tập Truyền kì mạn lục, ngoài Chuyện người con gái Nam Xương