Văn mẫu: Đại cáo bình Ngô

Đề bài: Phân tích tác phẩm Bình Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi.Dàn ý mẫuI. Mở bài- Giới thiệu về tác gia Nguyễn Trãi: Là nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, tài ba, nhà văn nhà thơ với sự nghiệp sáng tác đồ sộ. - Khái quát về tác phẩm: Là áng thiên cổ hùng văn, là bản tuyên ngôn hùng hồn của dân tộc. II. Thân bài 1. Tiền đề lí luận    a. Tư tưởng nhân nghĩa - “Nhân nghĩa” là phạm trù
Đề bài: Dàn ý Phân tích tác phẩm Đại cáo bình Ngô của Nguyễn Trãi.Dàn ý mẫuI. Mở bài- Giới thiệu về tác gia Nguyễn Trãi: Là nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, tài ba, nhà văn nhà thơ với sự nghiệp sáng tác đồ sộ.- Khái quát về tác phẩm: Là áng thiên cổ hùng văn, là bản tuyên ngôn hùng hồn của dân tộc.II. Thân bài1. Tiền đề lí luậna. Tư tưởng nhân nghĩa- “Nhân nghĩa” là phạm trù
Đề bài: Giới thiệu về tác giả Nguyễn Trãi Bài văn mẫu   Nguyễn Trãi là một vị anh hùng dân tộc, một nhà văn hóa kiệt xuất, nhân vật toàn tài số một của lịch sử Việt Nam thời phong kiến.   Nguyễn Trãi tên hiệu ức Trai, sinh năm 1380, quê gốc ở xã Chi Ngại (Nay là xã Cộng Hòa, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) sau dời đến làng Nhị Khê (Thường Tín, Hà Tây). Cha là Nguyễn Phi Khanh đỗ
Đề bài: Phân tích tác phẩm Bình Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi.Bài văn mẫu     Nguyễn Trãi danh nhân văn hóa thế giới, ông để lại sự nghiệp sáng tác đồ sộ. Bên cạnh những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật, còn có những tác phẩm giàu tính chiến đấu, và một trong những tác phẩm đó không thể không nhắc đến Bình Ngô đại cáo. Tác phẩm là bản tổng kết cuộc kháng chiến chống quân
Đề bài: Phân tích tác phẩm Bình Ngô đại cáo (Đại cáo Bình Ngô) của Nguyễn Trãi.Bài văn mẫu   Sau hai mươi năm của cuộc kháng chiến chống quân Minh và sau hơn mười năm của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi (1416 - 1427), bản Đại cáo bình Ngô ra đời là một điều tất yếu. Trên phương diện hành chính quan phương, đây là một văn kiện lịch sử nhằm thông báo, tuyên bố rộng rãi về nền độc
Đề bài: Phân tích bài Bình Ngô đại cáo (Đại cáo bình Ngô) của Nguyễn Trãi Bài văn mẫu   Sau khi quân ta đại thắng, tiêu diệt và làm tan rã mười lăm vạn viện binh của giặc Minh, tướng giặc Vương Thông buộc phải giảng hoà, chấp nhận rút quân về nước. Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, chấm dứt hai mươi năm thảm khốc dưới ách đô hộ của giặc Minh,