Văn mẫu: Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan)

Đề bài: Cảm nhận của em về truyện ngắn "Tinh thần thể dục" của Nguyễn Công Hoan.Bài văn mẫu   Cái duyên văn tự của Nguyên Công Hoan là ở những nụ cười trào phúng qua hàng loạt truyện ngắn đặc sắc, nhất là những tác phẩm được ông viết trong thời kì Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936-1939). Tiếng cười trong tác phẩm của Nguyên Công Hoan mang tính chất chiến đấu và ý nghĩa phê phán
Đề bài: Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công HoanBài văn mẫu   Nguyễn Công Hoan là nhà văn hiện thực trước Cách mạng tháng tám. Ông thường viết các thể loại truyện ngắn, truyện dài nhưng sở trường là truyện ngắn trào phúng. Ngôn ngữ truyện của ông gần gũi, đời thường, tự nhiên, linh hoạt. Tinh thần thể dục được Nguyễn Công Hoan cho in báo năm 1939, nội dung đả