Văn mẫu: Lai tân (Hồ Chí Minh)

Đề bài: Phân tích bài thơ Lai Tân của Hồ Chí Minh.Dàn ý mẫuI. Tác phẩm    Một nội dung của tập thơ Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh là ghi chép những điều tai nghe mắt thấy hàng ngày của tác giả trong nhà tù và trên đường chuyển lao, đem đến cho nhiều bài thơ tính hướng ngoại và yếu tố tự sự, tả thực. Nhờ thế, tác phẩm đã tái hiện được bộ mặt đen tối của nhà tù Quốc dân
Đề bài: Bình giảng bài thơ Lai Tân của Hồ Chí Minh.Bài văn mẫu   Bài thất ngôn tứ tuyệt "Lai Tân" là bài thơ số 97 trong số 133 bài thơ của "Ngục trung nhật kí" của Hồ Chí Minh. Bài thơ số 98 sau đó, với nhan đề "Dáo Liễu Châu", tác giả ghi rõ ngày viết là 9-12-1942, có câu: "Mồng chín ta vừa đến Liễu Châu – Ngoảnh lại hơn trăm ngày ác mộng...". Từ nhà lao Thiên Giang, Bác Hồ viết bài "Thiên
Đề bài: Cảm nhận bài thơ Lai Tân trong Nhật kí trong tù của Hổ Chí MinhDàn ý mẫuI. Tác phẩm   Một nội dung của tập thơ Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh là ghi chép những điều tai nghe mắt thấy hàng ngày của tác giả trong nhà tù và trên đường chuyển lao, đem đến cho nhiều bài thơ tính hướng ngoại và yếu tố tự sự, tả thực. Nhờ thế, tác phẩm đã tái hiện được bộ mặt đen tối của
Đề bài: Phân tích bài thơ Lai Tân của Hồ Chí Minh.Bài văn mẫu   Bài thơ Lai Tân đã ghi lại những điều mắt thấy tai nghe trong những ngày Bác bị giam cầm trong nhà tù của bọn Tưởng Giới Thạch. Bức tranh hiện thực nhà tù và một phần xã hội Trung Quốíc đã được thu nhỏ trong bốn câu thơ bảy chữ kèm theo thái độ   Thành công của bài thơ Lai Tân là nghệ thuật châm biếm sắc sảo, độc
Đề bài: Phân tích bài thơ Lai Tân của Hồ Chí MinhBài văn mẫu   Nhật kí trong tù (1942 - 1943) tập thơ xuất sắc, giàu tính chiến đấu, chất trí tuệ và đậm chất trữ tình của nhà thơ lớn Hồ Chí Minh. Tập thơ có hình thức nhật kí, đa dạng về bút pháp, giọng điệu trong đó bút pháp tự sự trào phúng chủ yếu để chê giễu, châm biếm, lên án nhà tù và chế độ xã hội Trung Hoa dân quốc. Bài