Văn mẫu Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Đề bài: “Thơ là hùng biện du dương” hãy chứng minh điều đó qua bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiDàn ý mẫuI. Mở bàiII. Thân bài1. Khái quát chung- “Thơ là hùng biện du dương”:     + Hùng biện chính là đưa ra một thông tin, lí lẽ nào đó để thuyết phục người khác nghe theo ý của mình. Ngôn ngữ hùng biện thường chặt chẽ, logic và đanh thép.     + Thơ ca có những đặc trưng riêng của
Đề bài: “Thơ là hùng biện du dương” hãy chứng minh điều đó qua bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiDàn ý mẫuI. Mở bài II. Thân bài1. Khái quát chung- “Thơ là hùng biện du dương”:    + Hùng biện chính là đưa ra một thông tin, lí lẽ nào đó để thuyết phục người khác nghe theo ý của mình. Ngôn ngữ hùng biện thường chặt chẽ, logic và đanh thép.    + Thơ ca có những đặc trưng riêng của
Đề bài: “Thơ là hùng biện du dương” hãy chứng minh điều đó qua tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải Bài văn mẫu   Mùa xuân nho nhỏ được Thanh Hải viết trước một tháng trước khi ông qua đời. Đây có thể coi là kết tinh nghệ thuật của cuộc đời ông. Tác phẩm vừa có cái du dương, trầm lắng nhưng cũng đầy tính hùng biện, hào hùng. Một cách ngắn gọn thì có lẽ nhân xét này là vô