Đề bài: Viết một bức thư cho người bạn ở xa hay nhất kể về tình hình học tập của bản thânViết một bức thư gửi cho một người bạn ở xa (mẫu 1)Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018    Nhật Linh thân mến!    Tớ đã rất mừng khi nhận được thư của cậu và biết cậu vẫn ổn. Nhưng vì bận quá nên hôm nay tớ mới viết thư hồi âm cậu được. Tớ sẽ kể cho cậu nghe tình hình học tập của