Soạn bài: Chính tả (Nhớ - viết): Hành trình của bầy ong

Câu 1: Nhớ-viết : Hành trình của bầy ong (hai khổ thơ cuối). (trang 125 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự viết.

Câu 2: a. Tìm các từ ngữ chứa những tiếng sau : (trang 125 sgk Tiếng Việt 5)

b) Tìm các từ ngữ có tiếng chưa vần ghi trong bảng sau :

Trả lời:

a)* sâm – xâm :

+ củ sâm, sâm bổ lượng, rau sâm…

+ xâm nhập, xâm phạm, xâm lược, xâm chiếm…

* sương – xương :

+ sương gió, sương mù, sương khói…

+ xương sống, xương máu, xương đòn…

* sưa – xưa :

+ say sưa, gỗ sưa…

+ xưa kia, đời xưa, ngày xưa…

* siêu – xiêu:

+ siêu âm, siêu nhân, siêu hình, siêu thị…

+ xiêu xiêu, xiêu vẹo, xiêu lòng, xiêu bạt…

b) * uôt – uôc:

+ rét buốt, vuốt ve, con chuột, tuốt luốt…

+ bắt buộc, cuốc đất, buộc tóc, cuộc thi…

* ươt – ươc:

+ thướt tha, mượt mà, sướt mướt…

+ mơ ước, chiếc lược, thước kẻ, khước từ…

* iêt – iêc:

+ hiểu biết, chì chiết, thanh khiết, tiết học…

+ tiếc của, thiếc, xanh biếc, chiếc bàn…

Câu 3: Điền vào chỗ trống: (trang 126 sgk Tiếng Việt 5)

a) s hay x?

b) t hay c?

Trả lời:

a) Đàn bò vào trên đồng cỏ xanh xanh

Gặm cả hoàng hôn, gặm cả buổi chiều còn sót lại.

b) Trong làn nắng ứng: khói mơ tan

Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng

Sột soạt gió trêu tà áo biếc

Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang.

Theo Hàn Mặc Tử