Soạn bài Viết bài tập làm văn số 2 - Văn biểu cảm

Đề bài: Loài cây em yêu

I. Dàn ý

Mở bài

Giới thiệu về loại cây em yêu thích. Lý do em yêu thích

Thân bài

- Miêu tả về đặc điểm, hình dáng của cây em yêu thích:

     + Thân, cành, lá, rễ, hoa, quả

     + Vị trí cây mọc

     + Điều kiện sinh trưởng của cây

     + Khi cây còn nhỏ, khi cây lớn có đặc điểm

- Lựa chọn đặc điểm mà em yêu thích nhất ở cây và biểu cảm về đặc điểm đó

- Vai trò của cây đối với cuộc sống của con người

- Vai trò, tầm quan trọng của cây đối với bản thân em

Kết bài

Bày tỏ tình cảm với cây cối (yêu thích, chăm sóc, bảo vệ)

II. Bài văn mẫu