Bài 3

Soạn bài Tức nước vỡ bờ - Ngô Tất Tố Bố cụcVăn bản chia thành 2 đoạn:-Phần 1 (từ đầu… ăn có ngon miệng hay không): Cảnh chị Dậu chăm sóc chồng.-Phần 2 ( còn lại): Cảnh chị Dậu phản kháng.Hướng dẫn soạn bài Câu 1 (trang 32 sgk Ngữ Văn 8 tập 1): Tình thế của chị Dậu khi bọn tay sai xông vào:   + Gia cảnh nhà chị Dậu cùng đường: bán con, bán chó, bánh gánh khoai, chạy vạy tiền nộp
Soạn bài Xây dựng đoạn văn trong văn bản I. Khái niệm về đoạn văn Câu 1: (trang 34 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Văn bản gồm 2 ý chính:   + Khái quát về tác giả Ngô Tất Tố   + Tổng kết về giá trị nổi bật của tác phẩm tắt đènCâu 2: (trang 34 sgk Ngữ văn 8 tập 1)Nhận diện đoạn văn dựa vào:   + Chữ đầu tiên của đoạn viết lùi vào đầu dòng và viết hoa, kết đoạn chấm xuống dòng.   +
Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 Đề số 1: Kể lại kỉ niệm những ngày đầu đi họcI. Dàn ý  Mở bài: Nhắc lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học em thấy ấn tượng nhất (thời gian, địa điểm…).   + Có thể dẫn dắt bằng cách trích dẫn câu hát, câu thơ.  Thân bài:   - Cảm xúc đêm trước ngày khai trường:   + Vui mừng, háo hức chuẩn bị đồ đạc (cặp sách, quần áo…).   + Hồi