Cánh chim hòa bình Tuần 6

Soạn bài: Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thaiNội dung chínhBài đọc nói về nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, những hậu quả của nạn này và sự đấu tranh của người da đen. Sự kiên trì đấu tranh đã thành công, nạn phân biệt chủng tộc bị xóa sổ.Câu 1 (trang 55 sgk Tiếng Việt 5): Dưới chế độ A-pác-thai người dân da đên bị đối xử như thế nào ?Trả lời:Dưới chế độ A-pác-thai
Soạn bài: Chính tả (Nhớ - viết): Ê-mi-li, con ...Câu 1 (trang 55 sgk Tiếng Việt 5): Nhớ - viết : Ê-mi-li, con…Trả lời:Học sinh tự viết.Câu 2 (trang 55 sgk Tiếng Việt 5): Tìm những tiếng có chưa ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ dưới đây. Nêu nhận xét về cách gi dấu thanh ở các tiếng ấy (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 60).Trả lời:Những tiếng có ưa hoặc ươ trong đoạn là :- ưa : lưa, thưa, mưa, giữa. Dấu
Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị, hợp tácCâu 1 (trang 56 sgk Tiếng Việt 5): Xếp những từ có tiếng hữu cho dưới đây thành hai nhóm a và b.Hữu nghị, hữu hiệu, chiến hữu, hữu tình, thân hữu, hữu ích, hữu hảo, bằng hữu, hữu dụng.a. Hữu có nghĩa là bạn bè.    M: hữu nghị.b. Hữu có nghĩa là có.    M : hữu ích.Trả lời:a. Hữu có nghĩa là bạn bè : hữu nghị, chiến
Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham giaCâu 1 (trang 57 sgk Tiếng Việt 5): Chọn một trong hai đề bài sau đây:1. Kể lại một câu chuyện em đã chứng kiến hoặc một việc em đã làm để thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước.2. Nói về một nước mà em được biết qua truyền hình, phim ảnh, …Trả lời:Học sinh tự chọn lấy câu chuyện để kể sao cho
Soạn bài: Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xítNội dung chínhCâu chuyện về tên sĩ quan Đức với một ông lão người Pháp. Ông bình thản, gan dạ đối đầu tên sĩ quan, không nói tiếng Đức. Ông châm biếm sự độc ác của quân phát xít khi nói về nhà văn Si-le, người Đức nhưng là nhà văn vĩ đại, đấu tranh cho hòa bình và quyền con người.Câu 1 (trang 59 sgk Tiếng Việt 5): Vì sao tên sĩ quan
Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập làm đơnCâu 1 (trang 59 sgk Tiếng Việt 5): Đọc bài văn và trả lời câu hỏi (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 59):a) Chất độc màu da cam gây ra những hậu quả gì đối với con người?b) Chúng ta có thể làm gì để giảm bớt nỗi đau cho những nạn nhân chất độc màu da cam?Trả lời:a) Sau hơn 30 năm, chất độc màu da cam vẫn còn trong đất, trong thức ăn và trong chính cơ thể
Soạn bài: Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữCâu 1 (trang 61 sgk Tiếng Việt 5): Đọc câu dưới và trả lời câu hỏi :Hổ mang bò lên núiCó thể hiểu câu trên theo những cách nào ?Trả lời:Có thể hiểu câu trên theo hai cách: - Cách 1 : Rắn hổ mang trườn lên núi.- Cách 2 : Cọp tha con bò lên núi.Câu 2 (trang 61 sgk Tiếng Việt 5): Vì sao có thể hiểu theo nhiều cách như vậy ?Trả lời:Có thể
Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnhCâu 1 (trang 62 sgk Tiếng Việt 5): Đọc các đoạn văn dưới đây (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 62) và trả lời câu hỏia) – Đoạn văn tả đặc điểm gì của biển ?- Để tả đặc điểm đó, tác giả đã quan sát những gì và vào những thời điểm nào ?- Khi quan sát biển, tác giả đã có liên tưởng thú vị như thế nào ?b) – Con kênh được quan sát vào những