Bài 25

Soạn bài Cô Tô (Nguyễn Tuân)Câu 1 (trang 91 sgk ngữ văn 6 tập 2):Đoạn văn có thể chia thành 3 đoạn:- Phần 1 (từ đầu đến theo mùa sóng ở đây): Cảnh đẹp Cô Tô sau khi bão đi qua- Phần 2 (tiếp đến là là nhịp cánh...): Cảnh tráng lệ, hùng vĩ của Cô Tô buổi bình minh- Phần 3 (còn lại): Cảnh sinh hoạt buổi sáng trên đảo Cô TôCâu 2 (trang 91 sgk ngữ văn 6 tập 2):Những từ ngữ, chi tiết miêu tả
Soạn bài Các thành phần chính của câuI. Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câuCâu 1 (trang 92 sgk ngữ văn 6 tập 2):Ở bậc tiểu học các thành phần câu đã học: trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ.Câu 2 (trang 92 sgk ngữ văn 6 tập 2):- Trạng ngữ: chẳng bao lâu- Chủ ngữ: tôi- Vị ngữ: đã trở thành một tràng dế thanh niên cường tráng.Câu 3 (trang 92 sgk ngữ văn 6 tập 2):- Chủ ngữ và vị
Soạn bài Viết bài tập làm văn số 6 - Văn tả ngườiĐề 1: Em hãy viết bài văn tả người thân yêu và gần gũi nhất với mình (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị,…).I. Dàn ýa. Mở bài- Cách 1: Đi từ cảm xúc dẫn tới nhân vật- Cách 2: Đi từ lời bài hát hoặc bài thơ để dẫn tới nhân vật (ví dụ: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình hoặc "Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra")b.