Bài 30

Soạn bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (Xi-át-tơn)Bố cục   Tác phẩm được chia làm 3 phần:- Phần 1 (từ đầu đến "cha ông chúng tôi"): Những điều thiêng liêng trong kí ức người da đỏ.- Phần 2 (tiếp đến "Đều có sự ràng buộc"): Những lo âu của người da đỏ về đất đai môi trường sẽ bị tàn phá bởi người da trắng.- Phần 3 (còn lại): Kiến nghị của người da đỏ về việc bảo vệ
Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ    a, Câu này thiếu chủ- vị ngữ, chỉ có thành phần trạng ngữ.   b, Câu này thiếu chủ ngữ- vị ngữ, chỉ có thành phần trạng ngữ.II. Câu sai về quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần câu. Câu 1:    Phần in đậm nói về Dượng Hương ThưCâu 2:    Câu trên sai khi đặt nhầm vị trí của vị ngữ
Soạn bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗiI. Các lỗi thường mắc khi viết đơn Câu 1   Đơn dưới sai và thiếu:   - Thiếu: tiêu ngữ, ngày tháng viết đơn, tên người viết, chữ ký.   - Cách trình bày không khoa học, rõ ràng (phần kính gửi được đặt sai vị trí).Câu 2: Đơn xin theo học lớp nhạc họa    - Trình bày liền mạch các đề mục trong đơn, thừa thông tin.   - Sửa thành:    Ngày/