Soạn bài: Luyện từ và câu: Đại từ

Câu 1: Các từ in đậm dưới đây được dùng để làm gì? (trang 92 sgk Tiếng Việt 5)

a) Hùng nói: "Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không?"

Quý và Nam cho là có lí

b) Chích bông sà xuống vườn cải. tìm bắt sâu bọ.

Trả lời:

- Ở đoạn a các từ in đậm dùng để xưng hô.

- Ở đoạn b từ in đậm dùng để chỉ chích bông, dùng để xưng hô. Nó tránh được hiện tượng lặp từ trong câu.

Câu 2: Cách dùng những từ in đậm dưới đây có gì giống cách dùng các từ nêu ở bài tập 1? (trang 92 sgk Tiếng Việt 5)

a) Tôi rất thích thơ. Em gái tôi cũng vậy.

b) Lúa gạo hay vàng đều đáng quý. Thời gian cũng thế. Nhưng quý nhất là người lao động.

Trả lời:

Cách dùng từ in đậm trên cũng giống cách dùng các từ ở bài tập 1. Nó cũng được dùng để thay thế cho những từ khác nhằm tránh hiện tượng lặp từ (từ vậy thay cho từ thích, từ thế thay cho từ quý).

Câu 1: Các từ ngữ in đậm trong đoạn thơ sau được dùng để chỉ ai? Những từ ngữ đó được viết hoa nhằm biểu lộ điều gì? (trang 92 sgk Tiếng Việt 5)

   Mình về với Bác đường xuôi

Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người

   Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời

Áo nâu túi vải, đẹp tươi lạ thường!

   Nhớ Người những sáng tinh sương

Ung dung yên ngựa trên đường suối reo

   Nhớ chân Người bước lên đèo

Người đi, rừng núi trông theo bóng Người.

Tố Hữu

Trả lời:

- Các từ ngữ in đâm được dùng đẻ chỉ Bác Hồ.

- Những từ đó được viết hoa nhằm biểu lộ tôn kính đối với Bác.

Câu 2: Tìm những đại từ được dùng trong bài ca dao sau: (trang 93 sgk Tiếng Việt 5)

Những đại từ được dùng trong bài ca dao (những từ được in đậm).

-   Cái cò, cái vạc, cái nông,

Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò?

-   Không không, tôi đứng trên bờ,

Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi.

   Chẳng tin, ông đến mà coi,

Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia.

Trả lời:

-   Cái cò, cái vạc, cái nông,

Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò?

-   Không không, tôi đứng trên bờ,

Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi.

   Chẳng tin, ông đến mà coi,

Mẹ con nhà còn ngồi đây kia.

Câu 3: Dùng đại từ ở những ô thích hợp để thay thế cho danh từ bị lặp lại nhiều lần trong mẩu chuyện sau: (trang 93 sgk Tiếng Việt 5)

Con chuột tham lam

Chuột ta gặm vách nhà. Một cái khe hở hiện ra. Chuột chui qua khe và tìm được rất nhiều thức ăn. Là một con chuột tham lam nên chuột ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng chuột phình to ra. Đến sáng, chuột tìm đường trở về ổ, nhưng bụng to quá, chuột không sao lách qua khe hở được.

Trả lời:

Con chuột tham lam

Chuột ta gặm vách nhà. Một cái khe hở hiện ra. Chuột chui qua khe và tìm được rất nhiều thức ăn. Là một con chuột tham lam nên nó ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng nó phình to ra. Đến sáng, chuột tìm đường trở về ổ, nhưng bụng to quá, nókhông sao lách qua khe hở được.