Soạn bài: Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn

Nội dung chính

Trồng rừng ngập mặn là việc quan trọng, vì bảo vệ đê biển. Trong nhiều năm, việc trồng rừng ngập mặn được thực hiện tốt. Nhờ đó nhiều nơi không còn bị xói mòn đất, lượng hải sản và các loài chim phát triển phong phú.

Câu 1: Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn. (trang 129 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

- Nguyên nhân: "chiến tranh, các quá trình quai đê lấn biển, làm đầm nuôi tôm…".

- Hậu quả: "lá chắn bảo vệ đê biển không còn nữa, đê điều bị xói lở, bị vỡ khi có gió, bão, sóng lớn".

Câu 2: Vì sao các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn? (trang 129 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Các tỉnh ven biển có phong trào trồng rừng ngập mặn, vì: "người dân thấy rõ vai trò của rừng ngập mặn đối với việc bảo vệ đê điều".

Câu 3: Nêu tác dụng của rừng ngập mặn khi được phục hồi. (trang 129 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Rừng ngập mặn được phục hồi sẽ có nhiều tác dụng, như: môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng và ngăn chặn được sự tàn phá của bão lụt, các loại động vật, hải sản phát triển nhanh chóng, cân bằng môi trường sinh thái. Đời sống bà con ven biển được nâng cao rõ rệt.