Soạn bài: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 1

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 100 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự ôn tập.

Câu 2: Tìm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau: (trang 100 sgk Tiếng Việt 5)

Các kiểu cấu tạo câu Ví dụ
Câu đơn ...
Câu ghép Câu ghép không dùng từ nối ...
Câu ghép dùng từ nối Câu ghép dùng quan hệ từ ...
Câu ghép dùng cặp từ hô ứng ...

Trả lời:

Các kiểu cấu tạo câu Ví dụ
Câu đơn

- Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh...

- Biển luôn thay đổi màu tùy theo sắc mây trời.

Câu ghép Câu ghép không dùng từ nối

- Gió thổi mây bạt về một phía bầu trời như rộng ra.

- Mấy người nhà trong nhà vọt ra, khung cửa ập xuống, khói mịt mù.

Câu ghép dùng từ nối Câu ghép dùng quan hệ từ

- Tuy bốn mùa là vậy nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt hấp dẫn lòng người.

Câu ghép dùng cặp từ hô ứng

- Nắng vừa nhạt, sương đã buông xuống mặt biển.

- Ăn chưa no, chị đã cuống cuồng đứng dậy, quơ vội cái nón rồi tất tả đi ra đầu làng.