Soạn bài: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 2

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. (trang 100 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự ôn tập.

Câu 2: Dựa vào câu chuyện Chiếc đồng hồ, em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép. (trang 100 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

a) Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng chúng vô cùng quan trọng / chính chúng điều khiển cho đồng hồ chạy.

b) Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì chiếc đồng hồ sẽ hư / sẽ chạy không chính xác.

c) Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là: "Mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người".