Soạn bài: Chính tả (Nghe - viết): Người lính dũng cảm

Câu 2: Điền vào chỗ trống (trang 41 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) n hay l?

Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng.

Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.

b) en hay eng ?

Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen đá, lá chen hoa

Câu 3: Chép vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau (trang 41 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời: