Soạn bài: Luyện từ và câu: So sánh

Câu 1: Tìm những hình ảnh so sánh trong các khổ thơ sau (trang 43 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Sức cháu được so sánh với sức ông → Cháu khỏe hơn ông nhiều.

Ông được so sánh với buổi trời chiều vì ông đã già.

Cháu được so sánh với ngày rạng sáng vì cháu đang ngày thêm lớn mạnh.

b) Trăng được so sánh với đèn

Trăng khuya sáng hơn đèn

Những ngôi sao thức ngoài kia so sánh với chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con

• Mẹ được so sánh với ngọn gió của con → Mẹ là ngọn gió của con suốt đời

Câu 2: Ghi lại các từ so sánh trong những khổ thơ trên (trang 43 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các từ so sánh đó là: hơn, là, là, hơn, chẳng bằng, là.

Câu 3: Tìm các sự vật được so sánh trong đoạn thơ sau (trang 43 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Quả dừa được so sánh với đàn lợn

Tàu dừa được so sánh với chiếc lược

Câu 4: Hãy tìm từ so sánh có thể thêm vào các câu trên ở bài 3 (trang 43 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

– Quả dừa giống như đàn lợn ...

Quả dừa tựa đàn lợn ...

Quả dừa nhìn y như đàn lợn ...

Quả dừa chẳng khác chi đàn lợn ...

– Tàu dừa như chiếc lược ...

Tàu dừa trông như chiếc lược ...

Tàu dừa giống hệt chiếc lược ...

Tàu dừa chẳng khác chi chiếc lược ...