Soạn bài: Chính tả: Tập chép: Mùa thu của em

Câu 1: Tập chép : MÙA THU CỦA EM (toàn bài) (trang 45 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Chép theo lời cô giáo đọc.

Câu 2: Tìm tiếng có vần oam thích hợp với chỗ trống (trang 45 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Sóng vỗ oàm oạp.

b) Mèo ngoạm miếng thịt.

c) Đừng nhai nhồm nhoàm.

Câu 3: Tìm các từ (trang 45 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

– Giữ chặt trong lòng bàn tay → nắm.

– Rất nhiều → lắm.

Gạo dẻo để thổi xôi, làm bánh → nếp.

b) Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau :

– Loại nhạc cụ thổi → kèn.

– Vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu → kẻng.

– Vật đựng cơm cho mỗi người ăn trong bữa ăn → chén.