Soạn bài: Tập đọc: Mùa thu của em

Câu 1: Bài thơ tả những màu sắc nào của mùa thu ? (trang 42 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Bài thơ tả nhiều màu sắc của mùa thu : sắc vàng của hoa cúc, màu xanh của cốm mới.

Câu 2: Những hình ảnh nào gợi các hoạt động của học sinh vào mùa thu? (trang 42 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Những hình ảnh sau đây gợi ra các hoạt động của học sinh vào mùa thu : các em rước đèn họp bạn vào dịp Tết trung thu, các em vui vẻ bước vào năm học mới.

Câu 3: Hãy tìm hình ảnh so sánh trong khổ thơ 1 : (trang 42 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Trong khổ thơ 1 hoa cúc nở vàng được so sánh như hàng nghìn con mắt nở ra nhìn bầu trời êm ả.