Soạn bài: Tập đọc: Người lính dũng cảm

Câu 1: Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò gì? Ở đâu? (trang 39 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Các bạn nhỏ trong truyện chơi trò bắn máy bay địch trong vườn trường.

Câu 2: Vì sao chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào? (trang 39 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Chú lính nhỏ quyết định chui qua lỗ hổng dưới chân rào vì chú sợ làm đổ hàng rào của vườn trường.

Câu 3: Việc leo rào của các bạn khác đã gây hậu quả gì? (trang 39 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Việc leo rào của các bạn khác đã làm hàng rào bị đổ.

Câu 4: Thầy giáo chờ mong điều gì ở học sinh trong lớp? (trang 39 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Thầy giáo chờ đợi học sinh trong lớp sự tự giác và can đảm nhận lỗi

Câu 5: Ai là "người lính dũng cảm" trong truvện này? (trang 39 sgk Tiếng Việt 3)

Trả lời:

Chính chú bé chui rào là "người lính dũng cảm" trong truyện này, chú đã kiên quyết sửa lỗi tức là đi ra sửa lại hàng rào và luống hoa.