Văn mẫu: Phú sông Bạch Đằng

Đề bài: Phân tích bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu.Dàn ý mẫuI. Mở bài- Giới thiệu về tác giả Trương Hán Siêu: Là người cương trực, học vấn uyên thâm được vua và dân nhà Trần tin cậy. - Khái quát về thể phú: Sử dụng hình thức đối đáp chủ - khách để thể hiện nội dung, có vần hoặc xen lẫn văn vần và văn xuôi. - Giới thiệu bài thơ Bạch Đằng Giang phú: hoàn cảnh ra đời,
Đề bài: Dàn ý Phân tích bài thơ Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu.Dàn ý mẫuI. Mở bài- Giới thiệu về tác giả Trương Hán Siêu: Là người cương trực, học vấn uyên thâm được vua và dân nhà Trần tin cậy. - Khái quát về thể phú: Sử dụng hình thức đối đáp chủ - khách để thể hiện nội dung, có vần hoặc xen lẫn văn vần và văn xuôi.- Giới thiệu bài thơ Bạch Đằng Giang phú: hoàn cảnh
Đề bài: Phân tích bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu.Bài văn mẫu     Trương Hán Siêu là một danh nhân văn hóa đời Trần, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình đồng thời ông còn là một nhà thơ nổi bật của thời đại. Phú sông Bạch Đằng là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, tiêu biểu cho văn học yêu nước thời Lí – Trần.     Tác phầm gồm có bốn phần chính,
Đề bài: Phân tích bài thơ Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu.Bài văn mẫu   Mỗi chúng ta, ai cũng thường có cho mình một nơi nào đó để gửi gắm kí ức. Các nhà văn, nhà thơ cũng vậy, họ hay chọn cho mình một miền đất hoặc một con sông. Và ở đó bao nhiêu kí thác tâm hồn được vắt ngang qua. Trở lại thế kỉ XIV, văn học trung đại của dân tộc đã có một nhà thơ như thế. Đó chính
Đề bài: Phân tích bài thơ Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu. Bài văn mẫu   Trương Hán Siêu là một danh sĩ đời Trần, sau lúc qua đời được vua Trần truy phong là Thiếu Bảo.Ông còn để lại bốn bài thơ và ba bài văn "Dục Thuý sơn khắc thạch","Linh Tế Tháp ký","Khai Nghiêm tự bi","Bặch Đằng giang phú",...Trong thơ văn cỗ Việt Nam có một số tác phẩm lấy đề tài sông Bạch Đằng nhưng"Bạch