Bài 1

Soạn bài Cổng trường mở ra - Lý Lan* Bố cục: 2 đoạn.- Đoạn 1: Từ đầu đến “ngày đầu năm học”: Tâm trạng của 2 mẹ con trong buổi tối trước ngày khai giảng.- Đoạn 2: Từ “Thực sự mẹ không lo lắng” → hết. Ấn tượng tuổi thơ và liên tưởng của mẹ.Câu 1 (Trang 8 sgk ngữ văn 7 tập 1) Tóm tắt trước ngày tựu trường của con người mẹ không ngủ được. Khi đứa con đã ngủ say, người
Soạn bài Mẹ tôi - Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi* Bố cục: 3 đoạn: - Đoạn 1: Từ đầu → vô cùng: Lí do viết thư. - Đoạn 2: tiếp → yêu thương đó: Hình ảnh người mẹ trong tâm trạng của người cha.- Đoạn 3: còn lại: Thái độ của người cha trước lỗi lầm của con.Câu 1 (trang 11 ngữ văn 7 tập 1) Nhan đề tác phẩm là Mẹ tôi gợi cho chúng ta hướng tiếp cận khác về tác phẩm- Tác giả không trực tiếp
Soạn bài Từ ghép I. Các loại từ ghép1. Từ Tiếng chính Tiếng phụ Bà ngoại Bà Ngoại Thơm phức Thơm phức → Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau bổ sung ý nghĩa cho tiếng chính2. Các tiếng “quần áo” và “trầm bổng” không phân ra từ chính, từ phụ vì nghĩa của các tiếng tương đương nhau về mặt nghĩa.II. Nghĩa của từ ghép1. Nghĩa của từ bà rộng hơn nghĩa của từ bà ngoạiNghĩa
Soạn bài Liên kết trong văn bản I. Liên kết và phương tiện liên kết trong văn bản1. Tính liên kết của văn bảna, Nếu bố En-ri-cô chỉ viết mấy câu như vậy thì En-ri-cô không thể hiểu được điều bố định nóib, En-ri-cô chưa hiểu ý bố vì:- Có câu văn nội dung chưa rõ ràng- Giữa các câu còn chưa có sự liên kếtc, Muốn cho đoạn văn có thể hiểu được thì các câu văn phải rõ ràng, nội dung