Bài 19

Soạn bài Tục ngữ về con người và xã hội Câu 1 (trang 12 sgk ngữ văn 7 tập 2)Đọc kĩ văn bản và chú thích để hiểu câu tục ngữCâu 2 (trang 12 sgk ngữ văn 7 tập 2)Phân tích câu tục ngữ: Câu Nghĩa câu tục ngữ Giá trị câu tục ngữ Giá trị kinh nghiệm mà câu tục ngữ thể hiện 1 Con người quý giá hơn tiền bạc Đề cao giá trị con người Răn dạy con người biết quý trọng bản thân, biết tạo
Soạn bài Rút gọn câu I. Thế nào là rút gọn câu?Câu 1: Câu (a): không có chủ ngữ, các cụm động từ làm vị ngữ.Câu (b): chủ ngữ là chúng ta, cụm động từ học ăn, học nói, học gói, học mở là vị ngữCâu 2: Có thể thêm chúng tôi, người Việt Nam, chúng ta, các em, ... rất nhiều các từ ngữ có thể làm chủ ngữ ở câu (a)Câu 3: Chủ ngữ câu (a) được lược bỏ để cụm động từ vị ngữ "học
Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận I. Luận điểm, luận cứ và lập luận1. Luận điểm,Xem lại mục đích, luận điểm của bài "Chống nạn thất học" của Hồ Chí Minh ở mục 2. Thế nào là văn bản nghị luận tại "Tìm hiểu chung về văn nghị luận" Muốn có sức thuyết phục thì luận điểm phải đúng đắn, chân thật, có sức thuyết phục.2. Luận cứ: Luận cứ trong bài "Chống nạn thất
Soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận I. Tìm hiểu đề văn nghị luận1. Nội dung và tính chất của đề văn nghị luậna. Giống như đề bài của các loại văn khác, đề bài của một bài văn nghị luận cũng khái quát chủ đề, nội dung chính của bài văn. Vì vậy, có thể dùng các đề này làm đầu đề cho bài văn với nội dung tương ứng.b. Đề bài của một bài văn nghị