Bài 9

Soạn bài Xa ngắm thác núi Lư - Lí BạchBố cục (2 phần) :- Câu đầu : Tả núi Hương Lô- 3 câu sau : Tả thác nước núi LưCâu 1 ( trang 111 sgk ngữ văn 7 tập 1) Từ “vọng” với ý nghĩa là trông “xa”, dao là “xa” - Tác giả đứng từ xa để nhìn thác nước núi Lư- Vị trí này không thể quan sát chi tiết, cụ thể nhưng có thể nhìn bao quát, tổng thể→ Cái đẹp của thác nước là cái đẹp được
Soạn bài Từ đồng nghĩa I. Thế nào là từ đồng nghĩa1. - Đồng nghĩa với chiếu là rọi- Đồng nghĩa với từ trông là nhìn2. Các từ đồng nghĩa với các từ đã cho bên trên- Trông coi, chăm nom…- Trông mong, chờ, ngóng…II. Các loại từ đồng nghĩaTừ quả và từ trái đồng nghĩa hoàn toàn với nhau, có thể thay thế vị trí của nhau.2. Nghĩa của 2 từ hi sinh và bỏ mạng trong hai câu:     + Giống:
Soạn bài Cách lập ý của bài văn biểu cảm I. Những cách lập dàn ý của bài văn biểu cảm1. Liên hệ hiện tại và tương laiTác giả liên tưởng tới tương lai khẳng định sự mật thiết, gắn bó sâu sắc của tre với đời sống của con người Việt Nam     + Tre giúp ích trong lao động, trong sản xuất, chiến đấu     + Tre là vẻ đẹp tinh thần con người Việt Nam- Tác giả ngợi ca cây tre thông