Bài 21

Soạn bài Sự giàu đẹp của tiếng việt - Đặng Thai MaiBố cục:    - Phần 1 (từ đầu đến "qua các thời kì lịch sử"): Khẳng định tiếng Việt là thứ tiếng hay và đẹp, là niềm tự hào của người Việt Nam.    - Phần 2 (đoạn còn lại): Những minh chứng chứng minh sự giàu đẹp của tiếng Việt. Hướng dẫn soạn bàiCâu 1 (trang 37 sgk ngữ văn 7 tập 2)Phần 1 (đoạn 1, 2): Tiếng Việt đẹp và hay
Soạn bài Thêm trạng ngữ cho câu I. Đặc điểm của trạng ngữCâu 1: Xác định trạng ngữ: - (1) Dưới bóng tre xanh - (2) Đã từ lâu đời - (3) Đời đời, kiếp kiếp - (4) Từ nghìn đời nayCâu 2: Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, có tác dụng mở rộng ý nghĩa cho câu.Theo thứ tự trạng từ đánh dấu ở câu 1 ta thấy các trạng từ bổ sung ý nghĩa cho câu như sau: (1): làm rõ, xác định về mặt không
Soạn bài Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh I. Mục đích và phương pháp chứng minhCâu 1: Trong đời sống, chúng ta vẫn thường làm sáng tỏ một việc gì đó cho người khác thấy hoặc làm cho ai đó tin vào nhận định của mình. Người ta chỉ có thể tin vào nhận định của ai đó khi nhận định đó có căn cứ đúng đắn, dựa trên những sự thật được thừa nhận. Chẳng hạn, chứng minh mình