Bài 23

Soạn bài Đức tính giản dị của Bác Hồ Bố cục:    - Phần 1 (từ đầu đến “trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp”): Khẳng định phẩm chất cao quý, không mai một theo thời gian của Hồ chủ tịch.    - Phần 2 (tiêp theo đến “Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi!”): đức tính giản dị của Bác thể hiện trong đời sống và trong mối quan hệ với mọi người.    - Phần 3 (tiếp
Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động I. Câu chủ động và câu bị độnga. Chủ ngữ là Mọi người là chủ thể của hành động yêu mếnb. Chủ ngữ là Em là đối tượng của hành động yêu mếnCâu (1) là câu chủ động, câu (2) là câu bị động.II. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị độngCâu 1: Chọn câu b "Em được mọi người yêu mến"Câu 2: Câu đứng
Soạn bài Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh Đề 1: Ít lâu nay, một số bạn trong lớp em có phần lơ là học tập. Em hãy viết một bài văn để thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích!I. Dàn ýA. Mở bài: - Dẫn dắt để giới thệu được tình hình của lớp (có nhiều bạn lơ là học tập).- Đưa ra chân lí: Nếu